"அவரு வந்தா மட்டும் தான் TEST cricket பார்ப்பேன் ! " -எதிர்பார்க்காத PLAYER பெயர் சொல்லும் ENG வீரர்

0 Просмотры
Издатель
SAVEETHA ENGINEERING COLLEGE
????????????(????????????????????????????????????????) Top ????????% Engineering Colleges in Tamil Nadu and Affiliated to Anna University.
???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????? ????????????????-???????? ????????????????????.
✍️ ???????????????????????? ????????????. ????????????????:
✍️ ???????????????????? ????????:
✍️ ???????????????????????????? ????????: +91-8939902737 / 044-66726690
✍️ ???????????????????? ???????? ????????: admission@
Why Join ????????????(????????????????????????????????????????)?
✅ ???????? ???????????????????? ???????????????????????????? and ????.???? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????
✅ ????????% of Students got placed for 2020-21 batch and still counts
✅ ????????????% ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? in Top-Notch Companies
✅ Curriculum-based on Industry Trends and Demands referred to as ???????????????????????????????? ????.????
✅ Fully Flexible Choice-based Credit System ???? Flexibility on choosing Faculties and Subjects by Students for their Curriculum

VIVEKS
Shop for your favourite electronics & home appliances online at We are accepting orders online even during lockdown. Use Codes LD1000 & LD500 and get upto ₹1000 of on your purchases. T&C Apply.
Visit now:
For WhatsApp shopping, Click here:
Orders placed will be delivered after lockdown period.

#INDvsENG #INDvsNZ #worldtestchampionship

"அவரு வந்தா மட்டும் தான் TEST cricket பார்ப்பேன் ! " -எதிர்பார்க்காத PLAYER பெயர் சொல்லும் ENG வீரர்

Subscribe - We will work harder to generate better content. Thank you for your support.

Reach 7 crore people at Behindwoods.
For Advertisement Inquires - Whatsapp +91 8925421644
Click here to advertise:

Reviews & News, go to

Video contains promotional content, Behindwoods shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses arising out of the contents of the ad. Therefore, use of information from the ad is at viewer's own risk.

For more videos, interviews ↷
Behindwoods TV ▶
Behindwoods Air ▶
Behindwoods Ice ▶
Behindwoods Ash ▶
Behindwoods Gold ▶
Behindwoods TV Max ▶

Behindwoods Walt ▶
Категория
Сеть и интернет
Комментариев нет.