ថតCellcard PlayជាមួយកំពូលGamer! [Bunleng Vlog]

3 Просмотры
Издатель
មិនដឹងថ្លែងថាម៉េច​ កូរសាហាវៗណាស់អាយដុលយើង!
តែម៉េចៗស្អែកចេញម៉ាvideoទៀត! ????????

Watch Me Play Game:
Join My FacebookGroup:

Editing/Gaming PC: V-Tech Gaming Center
Internet Provider: NTC - NeocomISP Limited
GoPro mounts: Pro Mounts Cambodia
Camera Vlog: Sony ZV1 Leng kheang / ឡេងឃាង

thanks for don't forget like and share if you love it to support ;)

follow my instagram:
Facebook Profile:
Like my Facebook Page:
Bunleng Lay's YouTube:
Follow me on Twitter:
▶ Check out my gear on Kit:

#teamBunleng #jipem #cellcardplay
Категория
Сеть и интернет
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика